Projektiranje

Projektiranje za nas znači, prije svega,  detaljnu analizu projektnog zadatka prema željama investitora, na osnovu koje dolazimo do potpuno osmišljenog i promišljenog prostora koji odražava identitet klijenta. 

Individualno pristupamo svakom projektu bez obzira na veličinu i namjenu projektnog zadatka. Našim detaljnim pristupom projektiranju dolazimo do najkvalitetnijeg ostvarivanja inicijalne zamisli. 

Sigurno da takav pristup omogućuje investitoru potpun doživljaj budućeg objekta, točnost kalkulacija za troškovnike i preciznost pri odabiru i nabavi potrebnih materijala. 

Graditeljstvo je posao koji sobom nosi mnoštvo nepredviđenih detalja, izmjena i improvizacija na licu mjesta. Precizna i jasna projektna dokumentacija Vama i Vašim graditeljima gradnju čini zadovoljstvom. 

Ovlašteni smo za izradu projekata na osnovu kojih dobivate lokacijske, građevinske i ostale dozvole.

Idejni projekt izrađuje se za potrebu lokacijske dozvole. Lokacijska dozvola je potrebna za veće i zahtjevnije zahvate u prostoru. Za gradnju obiteljske kuće dovoljan je glavni projekt na temelju kojeg se ishodi građevinska dozvola, osim u slučaju da drugačije nalaže zakon.

Glavni projekt sadrži međusobno usklađene projekte kojima se daje tehničko rješenje građevine, prikaz smještaja građevine u prostoru i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva iz Zakona o gradnji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona i tehničkih specifikacija.

Sadržaj glavnog projekta:

·         arhitektonski projekt

·         građevinski projekt

·         projekt vodovoda i kanalizacija

·         elektrotehnički projekt

·         strojarski projekt (po potrebi)

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. sadrži detaljnu razradu nacrta iz glavnog projekta, s izradom planova oplate i armature.

Troškovnik je sastavni dio svakog glavnog projekta. Mora po svemu biti u suglasju s pripadajućim nacrtima iz projekta i statičkim računom kako tekstualno, tako i količinama

img img

nadogradnja i redizajn fasade

Duis ac eros rutrum, vehicula lorem nec, scelerisque tellus. Donec volutpat, arcu at molestie tincidunt.

pogledaj više
img img

stambeni

Duis ac eros rutrum, vehicula lorem nec, scelerisque tellus. Donec volutpat, arcu at molestie tincidunt.

pogledaj više
img img

interijeri

Duis ac eros rutrum, vehicula lorem nec, scelerisque tellus. Donec volutpat, arcu at molestie tincidunt.

pogledaj više
Kulina Bana b.b, 72230 Žepče, BiH
Pon - Pet: 7:00-15:30
ting@tingzepce.ba
+387 (32) 881-451
© 2020 Dev Solutions