Obiteljska kuća Maleš
Description

Trosobna kuća sa dvostrešnim krovom osuvremenjena je iskanutim ravnim elementima na garaži. Komunikacija kosih i vodoravnih ravnina u oblikovanju kuće Maleš na tradicionalnu formu postavlja novi i moderni istak.

Details
Location:
Surface Area: 115m2
Year:
Value:
Categories: Projektiranje - stambeni,
Kulina Bana b.b, 72230 Žepče, BiH
Pon - Pet: 7:00-15:30
ting@tingzepce.ba
+387 (32) 881-451
© 2020 Dev Solutions