Poslovni inkubator
Description

Poslovni inkubator. Projektiranjem ovog objekta se vodilo računa o osnovnim oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim i tehnološkim rješenjem građevine. Vizualni izgled objekta riješen modernim fasadnim oblogama imitacije drveta.

Details
Location: Kreševo
Surface Area: 605 m2
Year:
Value:
Categories: Industrijski,
Kulina Bana b.b, 72230 Žepče, BiH
Pon - Pet: 7:00-15:30
ting@tingzepce.ba
+387 (32) 881-451
© 2020 Dev Solutions

Poslovni inkubator. Projektiranjem ovog objekta se vodilo računa o osnovnim oblikovnim, funkcionalnim, tehničkim i tehnološkim rješenjem građevine. Vizualni izgled objekta riješen modernim fasadnim oblogama imitacije drveta.