Glazbena škola
Description

Nepravilna forma. Petokutni, nepravilni oblik se nametnuo kao tražen uslijed ograničenja na terenu. Objekt je projektiran prema „B“ energetskom razredu za javne objekte. Projektom su predviđena suvremena rješenja i oprema svjetskih, renomiranih proizvođača sa referencama na objektima slične veličine i namjene.

Details
Location: Žepče
Surface Area: 1822 m2
Year:
Value:
Categories: Javni,
Kulina Bana b.b, 72230 Žepče, BiH
Pon - Pet: 7:00-15:30
ting@tingzepce.ba
+387 (32) 881-451
© 2020 Dev Solutions

Nepravilna forma. Petokutni, nepravilni oblik se nametnuo kao tražen uslijed ograničenja na terenu. Objekt je projektiran prema „B“ energetskom razredu za javne objekte. Projektom su predviđena suvremena rješenja i oprema svjetskih, renomiranih proizvođača sa referencama na objektima slične veličine i namjene.