NADZOR

Sa zadovoljstvom Vam preporučujemo poduzeće TING d.o.o. za usluge vršenja nadzora u nisko i visokogradnji.

Referenc lista izvršenih nadzora nad radovima:

  • Sportska dvorana – Orašje
  • Centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebama – Žepče
  • Stambeni objekti (montažni i klasični) – UNDP
  • Redovna i zimska održavanja regionalnih cesta
  • Sportska dvorana – Begov Han
  • Osnovna škola – Ponijevo
  • Nadzor nad lokalnim putevima
  • Podhodnik – Zavidovići
  • CIPS – Zavidovići